Kesäkokousasiat

Rauhoitusalueet
Sorsastukselta: Töysänjoki, Ponnenjärven ja rautatiesillan välinen alue ja Särkilampi 
(2000- 2024) talojen läheisyyden vuoksi ja Kosolanjärvi. Jokitien varressa olevilla kuhalammikoilla veteen ampuminen kielletty. Sorsia varten tehdyille sorsalammille ei saa mennä ilman omistajan lupaa.

Pienriistanmetsästykseltä: Pururata 150m leveydeltä. Lintukalliontie- Metsästysmajantie-
J Herralan metsäautotie- Isokalliontie välinen alue. Kenneljaosto ilmoittaa tekstiviestillä koemaastoja koskevat rauhoitukset tarvittaessa. Isommat kokeet ilmoitetaan lehdessä.
Pettunevalle ei ajeta autolla Paavolan peltotietä pitkin. Tiellä on kieltomerkki.
Selkämaantielle ei ajeta autolla. Syksyllä tiekunnan kokous, joka myöntää mahdollisen kulkuluvan.

Metsästysajat
Sorsastus: klo 6-23 ja valtion määräämät ajat. 
Metsäkanalinnut: Riistakeskuksen määräämät ajat
Jänis: valtion määräämä aika, johtokunnalla oikeus rajoittaa tarvittaessa.
Kauris: Kauriin metsästyksessä käytetään valtion aikaa. Mikäli lunta tulee paljon johtokunta voi päättää metsästyksen aikaisemmin. Kaurispukin kevätjahti hyväksytään.
Suurpetojen pyyntiin osallistutaan jos/kun saadaan alueelle lupia.  
Joulurauha kaikelta metsästykseltä 24. - 25.12.2022.

Saaliskiintiöt
Metsäkanalinnut:  1 metso ja 2 teertä 
pyyn ja kyyhkyn metsästyksessä ei kiintiötä
Jänis: kiintiöstä vapaa, johtokunnalla oikeus rajoittaa tarvittaessa
Kanadan majava: Puheenjohtajalle ilmoitus jos on menossa. Tarvittaessa johtokunnan jäsen käy tarkastamassa.
Metsäkauris: Kiintiöstä vapaa. 1 kevätpukki/metsästäjä.
Kaurisjahdin yhteyshenkilönä toimii Mikael Purmonen, hänelle ilmoitus kaadosta niin saadaan seurattua saalistilannetta. 

Vieraskortit
Sorsastusmaksu 20€/pv, kausikortti kyyhky/sorsa 50€, maksutositteessa mainittava isännän
nimi. Jakokunnan osakkaan ja metsästysseuran jäsenen sorsalupa maksu 4€ seuran tilille, vanhaan malliin. Myös jakokunnan osakkaan on mainittava isännän nimi.  Sorsalupa sisältää kyyhkyn metsästyksen, vesistöjen rannoilla ylilentävät kyyhkyt.

Kaurispäiväkortti 25€ tai 35€/2 peräkkäistä päivää.

Jäniksen ja kyyhkyn metsästykseen päiväkortti 10€/pv tai 15€/2 peräkkäistä päivää. Ei kiintiötä.

Pienpetojen ja varislintujen metsästykseen ei tarvita päiväkorttia. Seuran jäsen oltava mukana.

Majavan pyynnin päiväkortti 20€/2 peräkkäistä päivää. Seuran jäsen oltava mukana.
Päiväkortti maksettava pankkiin ennen metsästystä.

Kausivieraskortti 100€ niille jotka eivät pääse jäseniksi. Johtokunta tai puheenjohtaja myöntää kaudeksi kerrallaan. Ei sisällä sorkkaeläimiä, paitsi villisian.  
3 vierasta/kerta/isäntä.

Suurpetojahteihin osallistuminen ja Töysän metsästysseuran vetäjä suurpetojahdeissa

Osallistutaan suurpetojahteihin seuran yhdyshenkilönä Pertti Julku. Samalla myönnetään Pertti Julkulle valtuudet hakea Ilveslupaa yhteistyössä Tohnin MTS:n kanssa.

Jäsenanomukset
Kaikki uudet jäsenet hyväksyttiin. 

Muut asiat
Hirvimiesten kokous Töysä-talolla 25.9.2022 klo 17.00 kaikkien hirvimetsälle aikovien on oltava paikalla ainakin edustajan kautta, paperit mukaan. Ilmoittautumiskaavake myös.
Peurakokous   28.8.2022 klo 17.00 Majalla. Viimeinen ilmoittautuminen kokouksessa.
Johtokunta tekee seuran ohjesäännöt, jotka vuosikokous hyväksyy.