Vuosikokousasioita

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen avaaja puheenjohtajaksi: Marko Puheenjohtaja

sihteeriksi Timo Kiviniemi

Todetaan kokouksen laillisuus

Kokouskutsu julkaistu Viiskunnassa 24.3. ja Lakeudenportissa 31.3. ja seuran nettisivuilla, Facebook- ja WhatsApp-ryhmässä 21.3.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

-     Pertti Julku, Keijo Könni

Vahvistetaan kokouksen esityslista

Vahvistettiin kokouksen esityslista

Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös kuluneelta toimintavuodelta

esitettiin toimintakertomus 

esitettiin tilinpäätös

Esitetään toiminnantarkastuskertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

hyväksyttiin toimintakertomus kauden 2021 pienillä korjauksilla

vahvistettiin tilinpäätös

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille kaudelle 2021

Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

Sihteeri suoritti johtokunnan puheenjohtajan vaalin kokouksen puheenjohtajan jäävätessään itsensä:

Ehdotettiin ja kannatettiin: Hautala Marko, muita henkilöitä ei ehdotettu

Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi : Marko Hautala

Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Kallioniemi Tapio ei jatka, tilalle ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin: Kallioniemi Janne

Könni Keijo jatkaa

Lehtonen Teppo jatkaa

Ranta Erkki ei jatka, tilalle ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Lavila Joonas.

Toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen varamiehen vaali

Toiminnantarkastajiksi valittiin: Lehtonen Mika ja hänen varahenkilöksi Valakari Risto

Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toiminta vuotta varten

-     Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2022, liitteen mukaan.

Suurpetoyhdyshenkilöinä Pertti Julku, Mika Saarimäki varalla Kahre Horst-Sanders.

Hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä

Hyväksyttiin toimintavuoden tulo- ja menoarvio kaudelle 2022, liitteen mukaan

Puheenjohtaja: 400 €

Sihteeri: 350 €

Rahastonhoitaja: 300 €

Maanvuokrasopimusrekisterin ylläpitäjä: 300 €

Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Liittymismaksu: 50 €

Jäsenmaksu: 40 €

Jäsenmaksu maanvuokraaja: 20 €

Vuosikortti:                                           100 €

Pienpetokortti vuodeksi             40 €

Valitaan tarpeelliset jaostot

Ampuma:

Ahola Veijo

Haakana Jussi

Haavisto Mika

Hautakangas Seppo

Hautala Pasi

Kahre Horst-Sanders

Kleimola Timo

Korpela Mauno

Pienimäki Hannu

Vainio Jani

Hirvi:

Hautala Pasi

Heikkilä Markku

Julku Pertti

Keskinen Matti

Lehtonen Teppo

Mannila Jussi

Rajala Matti

Saarimäki Seppo

Shemeikka Seppo

Kennel:

Aho Petri

Haakana Jussi

Huvila Jouni

Jokela Eino-Matti

Julku Pertti

Julku Topias

Kallioniemi Sanna

Nokelainen Tero

Uusia jäseniä hyväksyttiin. 

Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

Sääntömuutos nimenkirjoittajien osalta:

” Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja.”

vaihdetaan muotoon 

” Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai johtokunnan oikeuttama henkilö, kukin yksin.”

Kokous hyväksyi johtokunnan ehdotuksen sääntömuunnoksesta

Jahtiasioissa koordinaattorina toimii Pertti Julku

Hirvi- ja peurajaostot päättävät itsenäisesti yleisenkokouksen hyväksymien sääntöjen mukaan asioistaan

Hyäksyttiin Pertti Julku toimimaan seuruemetsästyksen koordinoijaksi ja Hirvi- ja peurajaostot päättävät itsenäisesti yleisenkokouksen hyväksymien sääntöjen mukaan asioistaan

Päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan

Jatketaan Rhy:n kokouksissa vanhaan malliin

Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Peuralupia haetaan aiempaa enemmän, koska kanta on kasvanut voimakkaasti

Jäsenrekisteri siivottu ja siirretty Metsästäjäliiton Metsorekisteriin.

maksamattomia maanomistajajäseniä puuttuu

alle 20 muuta puuttuvaa

puuttuvat eivät estä laskujen lähettämistä

Peränteen MTS:n kanssa pidettävä hirvipalaveri : Marko Hautala, Juha Vainionpää, Timo Kiviniemi

Hirviradalle korjauksia kevään aikana

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:59